Stadsiftar 2017

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Op vrijdag 9 juni 2017 zal door Rukun Islam deel worden genomen aan de Stadsiftar Den Haag. Het aantal plaatsen voor Rukun Islam is echter beperkt, dus wie het eerst komt, het eerst maalt.
Locatie: Zalencentrum de “Opera” aan de Fruitweg Nr. 24-34 te Den Haag
Kosten: Geen kosten, alleen voor leden van Rukun Islam
Aanmelding: Bapak Rin Partoredjo rinparto@hotmail.com 06-54224540

Ramadan 2017

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Tijdens de maand Ramadan zullen de jaarlijkse Ramadan activiteiten in de moskee worden verzorgd:
Iedere dag: Gezamenlijke ‘isha en taraweh gebeden
Iedere vrijdag, zaterdag, zondag: Gezamenlijke iftar (iedereen neemt een eigen gerecht of dergelijke mee)

Lessen “voorbereiding op de maand Ramadan”

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Op drie vrijdagavonden voorafgaand aan de maand Ramadan presenteert Instituut Rukun Islam in samenwerking met ustadh Remy Soekirman lessen over het vasten in de maand Ramadan.
Locatie: Rukun Islam – Schalk Burgerstraat 308 – 2572 TG Den Haag
Datum/tijd: vrijdagen 5 mei, 12 mei en 19 mei van 19:00 tot 22:00 uur
Kosten: gratis voor zowel leden als niet-leden
Aanmelding: Iedereen is zonder aanmelding welkom

Familie sportdag

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
De familiedag zal gehouden worden in Sporthal Zuidhaghe. De sporthal is ruim en er kunnen verschillende soorten sporten uitgeoefend worden. Om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen willen we eveneens graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten dus graag onderstaand tabel invullen.
Toegang tot de familie sportdag is voor iedereen gratis maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Eten en drinken zal gratis door Rukun Islam verzorgd worden, en iedereen is dus zonder aanmelding welkom.
Kosten voor deelname aan de activiteiten:

 • leden gratis
 • niet leden 2 euro per persoon
 • kinderen tot 18 gratis

Datum  familie sportdag : Zaterdag 13 mei 2017:
Locatie: Sporthal Zuidhaghe – Beresteinlaan 625h – 2543 Den Haag.
Aanvang:

 • inloop : 13:30 uur
 • aanvang             : 14:00 uur
 • einde : 17: 00 uur

Sporthal Zuidhaghe heeft veldlijnen voor verschillende sporten:

 • Badminton (9 velden)
 • Basketbal (3 velden)
 • Handbal
 • Korfbal
 • Tennis (2 velden)
 • Voetbal
 • Volleybal (2 velden)
 • Tennis

Faciliteiten: Kleedkamers/kantine/lift/invalidentoilet/gratis parkeermogelijkheid

Dagje Bazaar Beverwijk

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Op verzoek van een aantal leden organiseren wij op zaterdag 29 april 2017 Rukun Islam een busreis naar De Bazaar in Beverwijk.
Kosten per persoon: € 10,- voor leden en € 15,- euro voor niet-leden.
Er kunnen maximaal 50 personen mee. Aarzel U niet want vol = vol !!
Aanmeldingen kunnen bij de Commissie of bij het Bestuur via:

 • Edward Sapoen (06-83856060)
 • Rin Partoredjo (06-54224540 rinparto@hotmail.com Bestuur)
 • Sieto Wariso (06-42022144)

Agenda busreis:

 • Dagreis : Zaterdag 29 april 2017
 • Vertrekpunt : Rukun Islam (Schalkburgerstraat 308, 2572 TG Den Haag)
 • Verzamelen : 10.30 uur
 • Vertrek : 11.00 uur
 • Ophaalpunt : Bazaar Beverwijk ( waar de bus ons heeft afgezet)
 • Bus vertrek : 18.00 uur ( wees op tijd !)

Aanmelden kan door onderstaand tabel in te vullen en vervolgens de mail te “Beantwoorden” maar het kan sneller en efficiënter door contact op te nemen met een van de bovengenoemde de commissieleden.
Aanmelding “Dagje Bazaar Beverwijkdag“

Naam Aantal personen Telefoonnummer Opmerking/Datum

De mensen die moeilijk op de been zijn mogen hun rollator meenemen!

Uitbreiding bestuur Islamitische en Culturele Vereniging Roekoen Islam Den Haag

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Het bestuur van de Islamitische en Culturele Vereniging Roekoen Islam Den Haag is per 26 maart 2017 in de ledenvergadering uitgebreid. Het bestuur bestaat nu uit:

 • Bapak David Matasik (voorzitter)
 • Bapak Rin Partoredjo (ondervoorzitter)
 • Bapak Alimin Kasanrawi (penningmeester)
 • Bapak John Pardi (tweede penningmeester)
 • Bapak Yusuf Nijman (secretaris)

Vereniging Rachmatullaah Islam

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Het Rukun Islam bestuur heeft een brief ontvangen van de Vereniging Rachmatullaah Islam te Sint Michielsgestel. In verband met de sluiting van Nieuw Beekvliet hebben zij per 1 juli 2017 dringend een nieuwe gebedsruimte nodig. Donaties kunnen overgemaakt worden op bankrekening NL10 SNSB 0820386499 t.n.v. Rachmatullaah Islam onder vermelding van “Bijdrage aankoop gebedsruimte RI”. Zie de volgende flyer: rachmatullah islam

Instituut Rukun Islam: Studie Verdieping in de Islam

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Instituut Rukun Islam organiseert in samenwerking met Ustadh Remy Soekirman een kwalitatief hoogwaardig en gekwalificeerde wekelijkse studie “Verdieping in de Islam” met diepgang in de theorie en praktijk van: Aqiedah (geloofsleer) Salat (gebed) Dua’s (smeekbeden) Nikah (huwelijk) Janazah (begrafenis) Tajweed (recitatiekunde).
De studie is toegankelijk voor zowel zowel mannen als vrouwen, voor zowel leden als niet-leden en voor zowel jong als oud.
De studie is reeds van start gegaan op 3 februari 2017 echter door de modulaire opzet is een latere instroom in de studie mogelijk
Zie de volgende folder voor meer informatie: Insituut Rukun Islam – Studie Verdieping in de Islam

Sadaqah Jariyah: Nieuw moskeegebouw Stichting Rukun Islam

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
I.v.m. de groei van huidige en toekomstige activiteiten oriënteert Rukun Islam zich momenteel naar de mogelijkheden voor een groter en functioneler moskeepand. Uw donaties t.b.v. het nieuwe moskeepand zijn van harte welkom:

IBAN:NL34INGB0001569159
t.n.v. Stichting Rukun Islam
Omschrijving: Donatie nieuw gebouw + uw naam

* De Profeet [vrede zij met hem] spoorde aan tot het bouwen van moskeeën, hij zei: “wie een moskee voor Allah bouwt verlangt naar de aanwezigheid van Allah, voor hem laat Allah een huis bouwen in het Paradijs”
* Stichting Rukun Islam is per 1 januari 2015 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN 816745742. Uw giften aan Stichting Rukun Islam zijn daardoor voor u aftrekbaar voor de belasting.