Cursus Veertig hadith van Imam An-Nawawi

Op zondag 17 maart 2019 is de cursus Veertig hadith van Imam An-Nawawi door Ustadh Remy Soekirman van start gegaan. Deze cursus stond gepland vanaf 10 maart 2019 maar is door omstandigheden verschoven naar 17 maart 11:00. Latere instroom na 17 maart 2019 blijft mogelijk. Iedereen is van harte welkom en er zijn geen kosten … [Read more…]

Federatie Islamitische Organisaties

Rukun Islam maakt deel uit van de Federatie Islamitische Organisaties. Via deze organisatie proberen verschillende moskeen in Den Haag elkaar beter te leren kennen en gezamenlijk op te kunnen treden voor de gezamenlijke belangen en tegen eventuele bedreigingen. Een voorbeeld van een gezamenlijk belang is een Islamitische Begraafplaats in Den Haag met een wasgelegenheid en … [Read more…]

Veiligheid religieuze instellingen

Rukun Islam neemt deel aan Veiligheid Religieuze Instellingen van de Gemeente Den Haag. Als onderdeel hiervan zijn de ramen van de moskee voorzien van anti-inbraakfolie en zijn de deuren voorzien van gecertificeerde sloten. Tevens hebben enkele leden een BHV cursus van de gemeente gevolgd. De aanslag in Nieuw Zeeland op vrijdag 16 maart toont helaas … [Read more…]

Bestuurswijziging

Tijdens de ledenvergadering op 3 maart 2019 is een wijziging in het verenigingsbestuur besproken. Het bestuur van de Islamitische en Culturele Vereniging Roekoen Islam bestaat per 3 maart 2019 uit: Bapak Fauzi Kromosetiko (Voorzitter) Bapak Mustafa Santaris (Ondervoorzitter) Bapak Maridjan Wongsoredjo (1e penningmeester) Bapak Alimin Kasanrawi (2e penningmeester) Bapak Yusuf Nijman (Secretaris)

Sadaqah Jariyah: Nieuw moskeegebouw Stichting Rukun Islam

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, I.v.m. de groei van huidige en toekomstige activiteiten oriënteert Rukun Islam zich momenteel naar de mogelijkheden voor een groter en functioneler moskeepand. Uw donaties t.b.v. het nieuwe moskeepand zijn van harte welkom: IBAN:NL34INGB0001569159 t.n.v. Stichting Rukun Islam Omschrijving: Donatie nieuw gebouw + uw naam * De Profeet [vrede zij met hem] spoorde aan … [Read more…]