Instituut Rukun Islam: Studie Verdieping in de Islam

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Instituut Rukun Islam organiseert in samenwerking met Ustadh Remy Soekirman een kwalitatief hoogwaardig en gekwalificeerde wekelijkse studie “Verdieping in de Islam” met diepgang in de theorie en praktijk van: Aqiedah (geloofsleer) Salat (gebed) Dua’s (smeekbeden) Nikah (huwelijk) Janazah (begrafenis) Tajweed (recitatiekunde).
De studie is toegankelijk voor zowel zowel mannen als vrouwen, voor zowel leden als niet-leden en voor zowel jong als oud.
De studie is reeds van start gegaan op 3 februari 2017 echter door de modulaire opzet is een latere instroom in de studie mogelijk
Zie de volgende folder voor meer informatie: Insituut Rukun Islam – Studie Verdieping in de Islam

Insituut-Rukun-Islam-Studie-Verdieping-in-de-Islam-page-001

Sadaqah Jariyah: Nieuw moskeegebouw Stichting Rukun Islam

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
I.v.m. de groei van huidige en toekomstige activiteiten oriënteert Rukun Islam zich momenteel naar de mogelijkheden voor een groter en functioneler moskeepand. Uw donaties t.b.v. het nieuwe moskeepand zijn van harte welkom:

IBAN:NL34INGB0001569159
t.n.v. Stichting Rukun Islam
Omschrijving: Donatie nieuw gebouw + uw naam

* De Profeet [vrede zij met hem] spoorde aan tot het bouwen van moskeeën, hij zei: “wie een moskee voor Allah bouwt verlangt naar de aanwezigheid van Allah, voor hem laat Allah een huis bouwen in het Paradijs”
* Stichting Rukun Islam is per 1 januari 2015 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan Stichting Rukun Islam zijn daardoor voor u aftrekbaar voor de belasting.