Eid ul Adha 1438 viering vrijdag 1 september 2017

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Eid ul Adha 1438 zal bij Rukun Islam worden gevierd op:
– Donderdag 31 augustus 2017 – 20:33 uur Takbieran vanaf Shalat Maghrib
– Vrijdag 1 september 2017 – 08:30 uur Shalat Eid ul Adha en daarna een gezamenlijke maaltijd
Gaarne op tijd aanwezig zijn zodat we exact om 08:30 uur met het gebed kunnen beginnen! Inloop vanaf 08:00 uur.
Een ieder is van harte welkom!
Aangeraden is voor ons allen om op donderdag 31 augustus (dag van Arafah) te vasten: De profeet (saw) werd gevraagd over het vasten op de dag van Arafah en hij zei: “Met het vasten hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en van het komende jaar” [Muslim]
NB: i.v.m. de Eid ul Adha viering zal op vrijdag 1 september 2017 bij Rukun Islam géén shalat Jum’ah worden gehouden.
Uitnodigingsbrief: uitnodiging eid ul adha viering 2017

Instituut Rukun Islam: Studie Verdieping in de Islam

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Instituut Rukun Islam organiseert in samenwerking met Ustadh Remy Soekirman een kwalitatief hoogwaardig en gekwalificeerde wekelijkse studie “Verdieping in de Islam” met diepgang in de theorie en praktijk van: Aqiedah (geloofsleer) Salat (gebed) Dua’s (smeekbeden) Nikah (huwelijk) Janazah (begrafenis) Tajweed (recitatiekunde).
De studie is toegankelijk voor zowel zowel mannen als vrouwen, voor zowel leden als niet-leden en voor zowel jong als oud.
De studie is reeds van start gegaan op 3 februari 2017 echter door de modulaire opzet is een latere instroom in de studie mogelijk
Zie de volgende folder voor meer informatie: Insituut Rukun Islam – Studie Verdieping in de Islam

Sadaqah Jariyah: Nieuw moskeegebouw Stichting Rukun Islam

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
I.v.m. de groei van huidige en toekomstige activiteiten oriënteert Rukun Islam zich momenteel naar de mogelijkheden voor een groter en functioneler moskeepand. Uw donaties t.b.v. het nieuwe moskeepand zijn van harte welkom:

IBAN:NL34INGB0001569159
t.n.v. Stichting Rukun Islam
Omschrijving: Donatie nieuw gebouw + uw naam

* De Profeet [vrede zij met hem] spoorde aan tot het bouwen van moskeeën, hij zei: “wie een moskee voor Allah bouwt verlangt naar de aanwezigheid van Allah, voor hem laat Allah een huis bouwen in het Paradijs”
* Stichting Rukun Islam is per 1 januari 2015 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN 816745742. Uw giften aan Stichting Rukun Islam zijn daardoor voor u aftrekbaar voor de belasting.