Begin Ramadan 1438 (2017)

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Het Hooggerechtshof van Saoedi-Arabië heeft aangekondigd dat de nieuwe maan vandaag (donderdag 25 mei 2017) niet is gezien. Dat betekent dat 1 Ramadan 1438 zal vallen op zaterdag 27 mei 2017.
Het eerste taraweh gebed zal bij Rukun Islam worden gehouden op vrijdag 26 mei 2017 direct na het ‘Isha gebed (23:16 uur). Voor de gebedstijden wordt door Rukun Islam de onderstaande lijst met gebedstijden gebruikt.
De ‘Isha en de Taraweh gebeden zullen op tijd worden verricht. Zorg dus dat u niet te laat komt!
Wij wensen u allen een gezegende maand Ramadan toe!
Moge Allah onze vasten van de komende maand Ramadan accepteren…
Gebedstijden Al-Yaqeen Den Haag

Familie Zaal Sportdag

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Op zondag 10 september 2017 zal door Rukun Islam een familie zaalsportdag worden georganiseerd.
Voor deelname kunt u contact op te nemen met de Outdoor Commissie :

  1. Sito Wariso          Tel.: 06 42022144
  2. Edward Sapoen    Tel.: 06 83856060
  3. Rin Partoredjo     Tel. : 06 54224540

Forel vissen

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Op zaterdag 12 augustus wordt door Rukun Islam een dagje Forel vissen georganiseerd.
Voor deelname kunt u contact op te nemen met de Outdoor Commissie :

  1. Sito Wariso          Tel.: 06 42022144
  2. Edward Sapoen    Tel.: 06 83856060
  3. Rin Partoredjo     Tel. : 06 54224540

Note: Alle buiten activiteiten zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden

Busreis naar Kleve in Duitsland

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Op zaterdag 29 juli 2017 zal door Rukun Islam een busreis worden georganiseerd naar Kleve in Duitsland.
Voor deelname kunt u contact op te nemen met de Outdoor Commissie :

  1. Sito Wariso          Tel.: 06 42022144
  2. Edward Sapoen    Tel.: 06 83856060
  3. Rin Partoredjo     Tel. : 06 54224540

Familie BBQ–dag

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
De Rukun Islam familie BBQ-dag zal dit jaar worden gehouden op zondag 15 juli 2017
De locatie wordt nog nader bepaald…
Note: Alle buiten activiteiten zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Stadsiftar 2017

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Op vrijdag 9 juni 2017 zal door Rukun Islam deel worden genomen aan de Stadsiftar Den Haag. Het aantal plaatsen voor Rukun Islam is echter beperkt, dus wie het eerst komt, het eerst maalt.
Locatie: Zalencentrum de “Opera” aan de Fruitweg Nr. 24-34 te Den Haag
Kosten: Geen kosten, alleen voor leden van Rukun Islam
Aanmelding: Bapak Rin Partoredjo rinparto@hotmail.com 06-54224540

Instituut Rukun Islam: Studie Verdieping in de Islam

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
Instituut Rukun Islam organiseert in samenwerking met Ustadh Remy Soekirman een kwalitatief hoogwaardig en gekwalificeerde wekelijkse studie “Verdieping in de Islam” met diepgang in de theorie en praktijk van: Aqiedah (geloofsleer) Salat (gebed) Dua’s (smeekbeden) Nikah (huwelijk) Janazah (begrafenis) Tajweed (recitatiekunde).
De studie is toegankelijk voor zowel zowel mannen als vrouwen, voor zowel leden als niet-leden en voor zowel jong als oud.
De studie is reeds van start gegaan op 3 februari 2017 echter door de modulaire opzet is een latere instroom in de studie mogelijk
Zie de volgende folder voor meer informatie: Insituut Rukun Islam – Studie Verdieping in de Islam

Sadaqah Jariyah: Nieuw moskeegebouw Stichting Rukun Islam

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
I.v.m. de groei van huidige en toekomstige activiteiten oriënteert Rukun Islam zich momenteel naar de mogelijkheden voor een groter en functioneler moskeepand. Uw donaties t.b.v. het nieuwe moskeepand zijn van harte welkom:

IBAN:NL34INGB0001569159
t.n.v. Stichting Rukun Islam
Omschrijving: Donatie nieuw gebouw + uw naam

* De Profeet [vrede zij met hem] spoorde aan tot het bouwen van moskeeën, hij zei: “wie een moskee voor Allah bouwt verlangt naar de aanwezigheid van Allah, voor hem laat Allah een huis bouwen in het Paradijs”
* Stichting Rukun Islam is per 1 januari 2015 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN 816745742. Uw giften aan Stichting Rukun Islam zijn daardoor voor u aftrekbaar voor de belasting.