Sadaqah Jariyah: Islamitische begraafplaats Zuidlaren -> Klik hier

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, De aanwezigheid van betaalbare islamitische begraafplaatsen met graven voor eeuwige duur in Nederland is voor ons allen van groot belang. Rukun Islam steunt daarom de stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen In Nederland (BIBIN). Het doel van de stichting is om zoveel mogelijk zelfstandige islamitische begraafplaatsen te realiseren om tegemoet te … [Read more…]

Federatie Islamitische Organisaties -> Klik hier

Rukun Islam maakt deel uit van de Federatie Islamitische Organisaties. Via deze organisatie proberen verschillende moskeen in Den Haag elkaar beter te leren kennen en gezamenlijk op te kunnen treden voor de gezamenlijke belangen en tegen eventuele bedreigingen. Een voorbeeld van een gezamenlijk belang is een Islamitische Begraafplaats in Den Haag met een wasgelegenheid en … [Read more…]

Veiligheid religieuze instellingen -> Klik hier

Rukun Islam neemt deel aan Veiligheid Religieuze Instellingen van de Gemeente Den Haag. Als onderdeel hiervan zijn de ramen van de moskee voorzien van anti-inbraakfolie en zijn de deuren voorzien van gecertificeerde sloten. Tevens hebben enkele leden een BHV cursus van de gemeente gevolgd. De aanslag in Nieuw Zeeland op vrijdag 16 maart toont helaas … [Read more…]

Sadaqah Jariyah: Nieuw moskeegebouw Stichting Rukun Islam -> Klik hier

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, I.v.m. de groei van huidige en toekomstige activiteiten oriënteert Rukun Islam zich momenteel naar de mogelijkheden voor een groter en functioneler moskeepand. Uw donaties t.b.v. het nieuwe moskeepand zijn van harte welkom: IBAN:NL34INGB0001569159 t.n.v. Stichting Rukun Islam Omschrijving: Donatie nieuw gebouw + uw naam * De Profeet [vrede zij met hem] spoorde aan … [Read more…]