Sadaqah Jariyah: Nieuw moskeegebouw Stichting Rukun Islam -> Klik hier

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,
I.v.m. de groei van huidige en toekomstige activiteiten oriënteert Rukun Islam zich momenteel naar de mogelijkheden voor een groter en functioneler moskeepand. Uw donaties t.b.v. het nieuwe moskeepand zijn van harte welkom:

IBAN:NL34INGB0001569159
t.n.v. Stichting Rukun Islam
Omschrijving: Donatie nieuw gebouw + uw naam

* De Profeet [vrede zij met hem] spoorde aan tot het bouwen van moskeeën, hij zei: “wie een moskee voor Allah bouwt verlangt naar de aanwezigheid van Allah, voor hem laat Allah een huis bouwen in het Paradijs”
* Stichting Rukun Islam is per 1 januari 2015 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN 816745742. Uw giften aan Stichting Rukun Islam zijn daardoor voor u aftrekbaar voor de belasting.